Bromspedalen pulserar

Bromsar pulserar eller darrar när du bromsar är helt normalt och innebär att det finns mer bromsverkan. Bas aktiveras vid nödbromsningar. Om trampar ned bromspedalen snabbt ökar bas automatiskt bromstrycket så att bromssträckan reduceras. Precis som servostyrningen hjälper bromsservon dig genom att minska kraften som du måste trycka ner bromspedalen med. Bromsservon fungerar endast när motorn är igång. Testa om bromsservon fungerar. Pumpa med bromspedalen några gånger med bilen avstängd. Starta bilen med bromspedalen nedtryckt.
Bas aktiveras vid nödbromsningar. Om du trampar ned bromspedalen snabbt ökar bas automatiskt bromstrycket så att bromssträckan förkortas. Om du släpper upp bromspedalen fungerar bromsarna åter på vanligt sätt. Har fått ett nytt problem med bilen, när jag bromsar pulserar bromspedalen och hela bilen känns det som, med ett dunkande. Det inträffar även om jag bara bromsar löst, det är alltså inte abs. Hoppas jag, men det pulserar inte riktigt på samma sätt som abs. För att kontrollera abs. Bromsarna fungerar ska du provbromsa i låg hastighet. Om bromspedalen pulserar, eller darrar, så fungerar abs.