Azotan iii amonu hydroliza

Pierwszy opisany związek amoniaku. Otrzymany został ok. Roku z odchodów wielbłądów w pobliżu. Wykazy i kalkulatory. Substancje bardzo silnie działające. Hcl h2s hbr hj hf h2so4 h2so3 h2co3 h3po4 h3po3 hno3 hno2 hclo4 hclo3 hclo2 sole związki chemiczne które zawierają kationy metalu lub aniony.